Zásady ochrany osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov sú dôležitým dokumentom, ktorý definuje, ako webová stránka slovak-maximarkets.com zhromažďuje, používa a chráni informácie o používateľoch. Zabezpečujeme dôvernosť a bezpečnosť údajov o zákazníkoch a kladieme veľký dôraz na ich súkromie. V tomto článku popíšeme naše zásady ochrany osobných údajov a spôsob, akým spracovávame informácie poskytnuté používateľmi.


1. Zhromažďovanie informácií: Keď sa zaregistrujete na našej stránke alebo zadáte objednávku, môžeme zhromažďovať určité osobné údaje, ako je meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a informácie o dodaní. Tieto informácie zhromažďujeme len s vaším súhlasom.


2. Použitie informácií: Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame na spracovanie objednávok, zabezpečenie dodávky produktov, komunikáciu so zákazníkmi a poskytovanie lepších služieb. Tieto informácie môžeme použiť aj na analýzu a zlepšenie výkonnosti našej stránky a ponúk.


3. Ochrana údajov: Prijímame bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov zákazníkov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo únikom. Na zabezpečenie dôvernosti informácií používame moderné šifrovacie technológie a ďalšie bezpečnostné opatrenia.


4. Sprístupnenie tretím stranám: Osobné údaje zákazníkov nepredávame, neobchodujeme ani neprenášame tretím stranám bez ich súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na splnenie objednávky alebo dodržiavanie zákonov.


5. Súbory cookie: Súbory cookie môžeme použiť na získanie informácií o tom, ako používatelia interagujú s našou stránkou. Súbory cookie nám pomáhajú analyzovať používanie stránok, poskytujú personalizované informácie a zlepšujú používateľskú skúsenosť. Používatelia môžu zakázať používanie cookies v nastaveniach svojho prehliadača.


6. Odkazy na webové stránky tretích strán: Stránka slovak-maximarkets.com môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Nie sme zodpovední za zásady ochrany osobných údajov a bezpečnostné postupy týchto webových stránok. Pred použitím týchto stránok tretích strán sa odporúča, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov.


7. Súhlas so zásadami ochrany osobných údajov: Návšteva a používanie stránky slovak-maximarkets.com znamená, že používateľ súhlasí so zásadami ochrany osobných údajov popísanými v tomto dokumente.


Zabezpečujeme, že zhromaždené údaje budú použité iba v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a v súlade s platnou legislatívou na ochranu údajov. Zaviazali sme sa zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť informácií o zákazníkoch a zabezpečiť, aby vaše súkromie bolo našou prioritou pri používaní webovej stránky slovak-maximarkets.com.