Podmienky dohody


Zmluvné podmienky sú dôležitým dokumentom, ktorý definuje pravidlá a podmienky používania webovej stránky slovak-maximarkets.com. Ustanovujú povinnosti a práva pre správu stránky a používateľov. Pred použitím webovej stránky slovak-maximarkets.com sa odporúča prečítať si podmienky zmluvy.


1. Licencia na používanie stránky: Používateľom je udelená obmedzená, nevýhradná licencia na prístup a používanie stránky slovak-maximarkets.com. Licencia je platná po dobu používania stránky a v prípade porušenia podmienok môže byť ukončená.


2. Duševné vlastníctvo: Všetky materiály zverejnené na stránke slovak-maximarkets.com sú majetkom správy stránky a sú chránené autorským právom. Používatelia nesmú kopírovať, reprodukovať, distribuovať alebo upravovať materiály bez súhlasu držiteľa autorských práv.


3. Obmedzenia používania: Používatelia sa zaväzujú pri používaní stránky neporušovať zákony, morálne normy a práva tretích osôb. Je zakázané uverejňovať na stránke nezákonný, urážlivý, hanlivý alebo poburujúci obsah. Je tiež zakázané používať stránku na šírenie vírusov, spamu alebo akejkoľvek inej škodlivej činnosti.


4. Zodpovednosť za obsah: Správa stránky nezodpovedá za obsah, ktorý používatelia uverejňujú na stránke slovak-maximarkets.com. Za zverejnenie obsahu, ako aj prípadné právne následky spojené s jeho používaním nesú výhradnú zodpovednosť používatelia.


5. Odkazy na webové stránky tretích strán: Stránka slovak-maximarkets.com môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Správa stránok nezodpovedá za obsah a zásady ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Používateľom sa odporúča, aby si prečítali podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov príslušných stránok tretích strán.


6. Zmeny podmienok zmluvy: Administrácia stránky si vyhradzuje právo vykonať zmeny v podmienkach zmluvy bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Zmeny vstupujú do platnosti od ich zverejnenia na webovej stránke. Používatelia sú zodpovední za pravidelnú kontrolu aktualizácií podmienok zmluvy.


7. Dôvernosť: Zaisťujeme dôvernosť a bezpečnosť osobných údajov používateľov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Osobné údaje nezverejňujeme tretím stranám bez súhlasu používateľa, s výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné zákony.


Zmluvné podmienky pre stránku slovak-maximarkets.com sú právne záväzným dokumentom upravujúcim pravidlá používania stránky. Používateľovi odporúčame, aby si prečítal podmienky zmluvy a pri používaní stránky slovak-maximarkets.com ich dodržiaval.